- - 0 256 502 30 30 - 0 552 650 85 90 info@4kbelge.com

Kalite Politikamız

4K Belgelendirme;

  • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı, TÜRKAK ve MYK yönetmelik ve rehberlerine uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’nda, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme ile gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
  • Tüm belgelendirme sürecinde, adayların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Herkese adil, tutarlı ve tarafsız davranmayı,
  • Saygın, nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışan sorumlu kuruluş olmayı,
  • Başvuru sahiplerini ve adayları aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
  • En uygun ve en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • Çıkar çatışmalarını yöneterek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti vermeyi,
  • Her zaman güven veren bir kuruluş olmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.