Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

Genel Müdür Tarafsızlık Beyanı

4K Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Genel Müdür’ü olarak; 

 1. Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK yönetmelik, mevzuatları çerçevesinde tarafsızlığımı koruyacağımı,
 2. Çalışanlarıma tarafsızlığı zedeleyebilecek ticari, finansal vb. baskılarda bulunmayacağımı,
 3. Çalışanlarıma, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranacağımı,
 4. Personel sürekliliğini esas alacağımı,
 5. Verilecek hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacağımı,
 6. Başvuruların, mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağımı ve adayların kuruluşa erişimini haksız olarak engellemeyeceğimi veya kısıtlamayacağımı,
 7. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini eşit mesafede yerine getireceğimi,
 8. Adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağımı ve tüm bunlar için gerekli önlemleri alacağımı,
 9. Belgelendirme sürecini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağımı,
 10. Belgelendirme sürecinde tüm mali şartları karşılayacağımı,
 11. Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını yöneteceğimi ve objektifliği sağlayacağımı,
 12. Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğimi,
 13. Şikâyet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alacağımı,
 14. Kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, ayrıca 4K Belgelendirme Genel Müdür’ü olarak yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağımı, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğimi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağımı, 

             beyan ve taahhüt ederim.   .…/…./20..