Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

İlkelerimiz

  1. Tarafsızlık: 4K Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerinin yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar. Tüm işlemlerde, adaylara, ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde eşit mesafede yaklaşarak adaylara aynı standartta ve aynı düzeyde hizmet sunmak. Çalışanların tamamına ayrım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen göstermek.
  2. Gizlilik: 4K Belgelendirme olarak, belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde elde edilen bütün bilgi ve belgeleri, adaylara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak. 
  3. Güvenilir ve Adil: 4K Belgelendirme olarak verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru, güvenilir ve kurallara uygun olması için tüm çalışanlarımız eğitilmiş, sorumluluk ve kalite bilincine sahiptirler. Çalışanların tamamına ayrım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen göstermek. Sunduğu hizmetlerde ve yaptığı işlemlerde açık, anlaşılır, zamanında ve eksik olarak tamamlamak.
  4. Dürüstlük: Belgelendirme faaliyetlerini yerine getirirken, diğer belgelendirme kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı olmak. 
  5. Kaliteli Hizmet: Değişime açık güler yüzlü personele sahip olmak. Tüm hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. Sektörün gelişimi için çalışmak. Sunulan hizmetlerde tam verimlilik sağlamak. Çözüm odaklı çalışmak. İş sistematiğine sahip olmak. Geleceği açık bir vizyon oluşturmak.