Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

4K Belgelendirme Kalite Politikası

4K Belgelendirme;

  1. TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı, TÜRKAK ve MYK yönetmelik ve rehberlerine uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  2. TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’nda, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme ile gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
  3. Tüm belgelendirme sürecinde, adayların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  4. Herkese adil, tutarlı ve tarafsız davranmayı,
  5. Saygın, nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışan sorumlu kuruluş olmayı,
  6. Başvuru sahiplerini ve adayları aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
  7. En uygun ve en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  8. Çıkar çatışmalarını yöneterek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti vermeyi,
  9. Her zaman güven veren bir kuruluş olmayı

  Kalite Politikası olarak belirlemiştir.