Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

Önsöz

         4k Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi
(4K Belgelendirme) Kalite El Kitabı, kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistemi’ni tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’na uygun olarak hazırlanmıştır.
         Kalite El Kitabı oluşturulurken, belgelendirme sürecindeki iş ve işlemlerin kolaylıkla anlaşılabilmesi amaçlanarak sade bir anlatım dili kullanılarak yazılmıştır.
        4K Belgelendirme organizasyon şemasında bulunan tüm kişiler ve adaylar kalite el kitabında atıfta bulunulan tüm dokümanları eksiksiz ve doğru olarak uygulamaktan sorumludurlar. 
        4K Belgelendirme çalışmalarını sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir ve bununla ilgili olarak personelin ihtiyaç ve taleplerine uygun, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim uygulamaları durmaksızın yapılarak uygulanmaktadır.
         Kalite El Kitabı hazırlanırken Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) usul ve esasları gözetilmiştir.