Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

Şirket Prensipleri

 1. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ ye belgelendirme talebinde bulunan adayların hizmetlere erişiminde, başvuru tarihi dikkate alınacak ve kesinlikle kronolojik sıralamanın dışına çıkılmayacaktır.  
 2.  Belgelendirme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir bağlantı içinde kesinlikle yer alınılmayacaktır.
 3. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ye belgelendirme talebinde bulunan adaylar arasında kesinlikle ayırımcılık yapılmayacaktır. 
 4. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. tarafından, her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 5. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 6. Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ile mali yükümlülüğü, başvuran kişiye veya şirket yapısına göre olmayarak, kişi ya da şirket bazında hizmetlere erişim noktasında eşit imkân ve adil ücret politikası uygulanacaktır.
 7. Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere veya faaliyet alanımız dışındaki mesleklere ilişkin şirketimize verilen yetkiler ile belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek belgelendirme vb. koşul talep edilmeyecektir.
 8. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ’ye herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi adına, tarafsızlık ilkesi ile çelişebileceği göz önünde bulundurularak, 1. Dereceden arabalık, arkadaşlık vb. durumu tespit edilenlere başka bir Sınav Yapıcı (Değerlendirici) ve Karar Verici ataması yapılır.
 9. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’ye iletilen itiraz ve şikâyetler “İtiraz ve Şikâyet Prosedürü” kapsamında mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka açıklamalı olarak cevaplandırılacaktır.
 10. 4K BELGELENDİRME LTD. ŞTİ., belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ile alacağı kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır. 
 11. Belgelendirme başvurusunda bulunacak olan ya da bulunan veya belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır.
 12. Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır.