Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

Tarafsızlık ve Gizlilik Politikası

4K Belgelendirme; 

  1. Belgelendirme faaliyetlerinde, tüm adaylara adil, tarafsız, güvenilir ve eşit mesafe de belgelendirme hizmeti sunmayı,
  2. Adaylar veya üçüncü taraflarca iletilen itiraz ve şikayetleri eşitlik ve tarafsızlık yaklaşımı doğrultusunda çözümlemeyi,
  3. Tüm iş yapış sürecinde Tarafsızlığı ve Gizliliği savunan bir kuruluş olmayı,
  4. Belgelendirme faaliyetleri sırasında adayların elde edilen bilgilerini; yasal zorunluluk halinde paylaşmamayı,
  5. Belgelendirme süreci ile ilgili diğer kuruluşların faaliyetlerini ve elde edilen bilgilerin gizliliğini tehlikeyi atmamayı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgilerin paylaşılması  gerektiğinde yasal bir engel yok ise ilgili kuruluşu bilgilendirmeyi,
  6. 4K Belgelendirme; belgelendirme faaliyetlerini, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini zedeleyecek her türlü ticari, mali, siyasi vb. etkilerden arınmış şekilde ve faaliyetlerine kar amacı gütmeksizin yürütmeyi,

Tarafsızlık ve Gizlilik Politikası olarak belirlemiştir.